VÁLEČKOVÉ PECE
pro kalírny, lisovny, kovárny

 Typ

Teplota

°C

Vnitřní rozměry v mm

š. dl. v.

Vnější rozměry v mm

š. dl. v.

Výkon

kW

RKG 06.9.03-12

1250

600 9000 300

1400 150001500

360

RKG 08.9.03-12

1250

800 9000 300

1600 150001500

600

RKG 1,2.9.03-12

1250

1200 9000 300

2100 15000 1500

900

 • pece jsou modulové koncepce
 • podle technologického a kapacitního zadání je možné sestavit pec potřebné délky
 • podle provozní teploty: 700°C, 1100°C, 1250°C
 • vyzdívka s vysokým tepelným odporem z lehčených materiálů optimalizovaná podle teploty a účelu použití
 • topný systém:
  • elektrický – topné spirály na keramických trubicích
  • plynový
 • zónová regulace teploty
 • ochranná nebo aktivní atmosféra
 • vřazení technologických uzlů
 • nucená cirkulace atmosféry
 • využití energie spalin pro předehřev ve vstupní zóně
 • řídící systém podle požadavků technologie
 • vysoká automatizace procesu
 • registrace všech provozních a technologických dat a jejich přenos do PC
 • rozměry podle individuálních požadavků
 • výkon topení pouze informativní