DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Sortiment firmy ICRA

Celková nabídka sortimentu desek je velmi široká, kontaktujte nás.

Desky se vyrábějí ve čtyřech průřezových profilech:

  • T9 – desky plné, oboustranně hladké
  • T2 – žebrované – tenké desky s žebrováním - pro malé zatížení
  • T9Z – žebrované – silnější desky s nízkým žebrováním
  • T3 – dutinové desky oboustranně hladké

Proti přilepení glazury na desky dodáváme izolační nátěr.

Podpěrné stojánky:

Jako nezbytný doplněk zakládacích desek dodáváme stojánky libovolných velikostí. Stojánky jsou vyráběny přesným řezáním z trubek z oxidové keramiky. Průměry trubek pro stojánky doporučujeme podle jejich výšky od 25 do 62 mm.

Talířové podstavce:

Pro maximální využití vypalovacího prostoru při výrobě talířů dodáváme speciální talířové podstavce, které mají řadu výhod proti běžným zakládacím pomůckám. Vynikají zejména malou hmotností a umožňují také dosáhnout vysoké hustoty ložení. Jejich konstrukce a použité materiály dovolují rychlý ohřev i chlazení bez nebezpečí poškození. Zámkování styku podstavců zajišťuje vysokou stabilitu celé vsázky, což je velmi důležité zejména při objemovém zakládání.

Trámce pro objemové zakládání:

Jedná se trámce z vysoce pevného a odolného materiálu pro teploty do 1400°C. Tyto nosné prvky umožňují manipulaci se vsázkou pomocí vysokozdvižných nebo speciálně vyrobených manipulačních vozíků. Systém dvou výměnných vestaveb dovoluje lepší využití pálící kapacity tím, že skládání a rozebírání vsázky probíhá mimo pec a výpaly na sebe můžou bezprostředně navazovat.

Zakládací vozíky:

Spolu s prvky systému objemového zakládání Vám můžeme také nabídnout zakládací vozíky.